Start2improve
Voorste akkerweg 8
5706 PV Helmond
T 06 26 430 002
E info@starttoimprove.nl
Home
 
Personeel
 
     •   Trainingsacteur
     •   Coaching
     •   Verandermanagement
     •   Organisatieopstelling
 
 
Lean
 
Workshop Lean Light
 
Diensten
 
Referenties
 
Contact
 
Partners
 
 

© 2019 Start2improve

website door DigiConcept

Organisatieopstelling

Mensen krijgen in hun werkende leven vandaag de dag veel voor hun kiezen. Denk aan tekorten, gedwongen ontslagen en reorganisaties. Ook gaan de ontwikkelingen steeds sneller wat de werkdruk verhoogt. Daarnaast veranderen persoonlijke drijfveren wat een andere manier van werken kan vragen. Al deze zaken kunnen een hoop spanning en verwarring met zich meebrengen. Een organisatieopstelling geeft inzicht in de situatie en wat er nodig is.

Wat is een organisatieopstelling?

Organisatieopstelling is een manier om naar organisaties, teams of de individuen in organisaties te kijken. In een opstelling wordt zichtbaar op welke manier samenwerking plaatsvindt, waar dit effectief is en waar nog efficiënter gewerkt kan worden. Daarnaast zijn opstellingen behulpzaam bij maken van keuzes, inzicht krijgen in marktwerking, plegen van de juiste (management)interventies of bepalen van strategische richtingen. Opstellingen worden ook aangeduid als systeem. 

Organisatieopstellingen kunnen effectief zijn bij verschillende soorten vragen of problemen. Denk aan vraagstukken over leiderschap, het continu terugkomen van onderlinge conflicten of een onverklaarbaar hoog ziekteverzuim.

Het visueel makend karakter en de unieke werkwijze van deze methodiek zorgen voor krachtige en snelwerkende resultaten. De methodiek laat zich eigenlijk niet uitleggen, maar zal 'gewoon' ervaren moeten worden.

Grondlegger opstellingen

De methode organisatieopstelling is gebaseerd op de familieopstellingen van de Duitse therapeut Bert Hellinger. Hij ziet een familie als een systeem dat bestaat uit onderdelen die als geheel samen moeten werken. Deze uitspraak is ook toepasbaar in organisaties. Vanuit een organisatieopstelling wordt de organisatie beschouwd als een systeem waarin medewerkers als geheel moeten samenwerken.

Hoe gaat het in zijn werk?

Net als bij de familieopstelling werkt de organisatieopstelling in groepsverband. Iemand brengt een thema of vraag in en nodigt vervolgens deelnemers uit om zichzelf en andere leden van de organisatie te vertegenwoordigen, deze worden representanten genoemd. Degene die de vraag inbrengt is de vraagsteller.

De vraagsteller plaats de representanten in de ruimte. Wat er dan opgesteld staat is het innerlijk beeld over de organisatie, ten behoeve van de vraag.

De vraagsteller gaat samen met de begeleider onderzoeken waar de balans is verstoord en wat dit voor gevolgen heeft op zijn of haar functioneren. De opstelling is ten einde wanneer er voor de vraagsteller voldoende inzicht verkregen is, kijkende naar de vraag.

Voor wie?

Organisatieopstellingen zijn toepasbaar op verschillende lagen in de organisatie, bijvoorbeeld binnen afdelingen, tussen afdelingen of tussen verschillende managementlagen.